طب کار و بیماری های شغلی

کتاب با عنوان طب کار بر گرفته از رفرنسهای مصوب برای آزمون ارتقا و بورد تخصصی رشته طب کار و بیماری های شغلی که در آن پاسخ تشریحی به سوالات آزمون بورد 1397 انجام شده است 


سبد خرید شما خالی است!