جلد 1 جراحی عمومی (تروما،شوک،هموستاز،آب و الکترولیت)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • فصول 7 شوارتز و 16 و 63 سابیستون: تروما
  • سؤالات و پاسخنامه فصول 7 شوارتز و 1۶ و ۶3 سابیستون
  • فصل ۵ : شوک
  • سؤالات و پاسخنامه فصل ۵
  • فصل ۴ : هموستاز
  • سؤالات و پاسخنامه فصل ۴
  • فصل 3 : آب و الکترولیت
  • سوالات و پاسخنامه فصل 3

آموزش رشته جراحی عمومی به علت گسترش حیطه کاری با حجم بالای مباحث و لزوم انجام اقدامات مناسب و به موقع برای نجات جان بیماران،بسیار مهم و حائز اهمیت است رفرنس اصلی برای آموزش دستیاران جراحی کتاب با ارزش شوارتز به همراه کتابهای سابیستون و مینگات است.

همیشه نیاز به وجود یک کتاب جمع بندی و خلاصه جامع از مباحث و توسط یک مولف،برای آموزش دستیاران حس می شد بخصوص اگر مطالب به صورت طبقه بندی موضوعی و به تفکیک ارائه شود باعث جلوگیری از پراکندگی مطالب در ذهن خواننده میشود و راه گشای دستیاران برای موفقیت در امتحانات بورد و ارتقاء و همچنین تشخیص و درمان بیماران در بالین خواهد بود.


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید