جلد 6: BPH

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • Etiology-pathophysiology-Epidemiology & Natural History فصل 144
 • مرور سریع - فصل 144
 • سوالات و پاسخنامه فصل 144
 • Evaluation & nonsurgical Management of Benign Prostatic Hyperplasia فصل 145
 • مرور سریع - فصل 145
 • سوالات و پاسخنامه فصل 145
 • مرور سریع کلی
 • سوالات و پاسخنامه 251 HYPERLINK \l "_Toc126053566"
 • اطلس آموزشی و مرور
 • ایستگاه پاتولوژي
 • مشاهده بیشتر
 • فصل 143 فیزیولوژي و بیولوژي مولکولی پروستات
 • سوالات و پاسخنامه فصل 143
 • Minimally Invasive Management of BPH فصل 146
 • مرور سریع - فصل 146
 • سوالات و پاسخنامه فصل 146
 • Simple Prostatectomy; Open & Robotic Assisted-Laparoscopic Approaches فصل 147
 • مرور سریع - فصل 147
 • سوالات و پاسخنامه فصل

این کتاب بر اساس CAMPBELL-WALSH 2021 ترجمه و خلاصه شده است. در این کتاب سعی شده است در اکثریت فصول، از الگوریتم‌ها، تصاویر و جداول مهم کتاب برای افزایش درک دستیاران از محتوای علمی کتاب استفاده گردد که هم مشکلات رایج در کتاب‌های ترجمه (ترجمه گنگ بعضی مطالب و عدم درک مناسب آنها) مرتفع شده و هم از نکات مهم و سوال خیز آنها برای استفاده هرچه بهتر دستیاران عزیز استفاده گردد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید