جلد 4 : کانسر پروستات 1

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل ١٤٨ : اپيدميولوژي ، اتيولوژي و پيش گيري از كانسر پروستات
 • سوالات و پاسخنامه فصل ١٤٨
 • فصل ١٤٩ : بيوماركرهاي كانسر پروستات
 • سوالات و پاسخنامه فصل ١٤٩
 • فصل ١٥٠ : بيوپسي پروستات :تكنيكها و تصوير برداري
 • سوالات و پاسخنامه فصل ١٥٠
 • فصل ١٥٢ - تشخيص و مرحلهبندي سرطان پروستات
 • سوالات و پاسخنامه فصل ١٥٢
 • فصل ١٥٣ - مديريت درمان و برخورد با كانسر پروستات لوكاليزه
 • سوالات و پاسخنامه فصل ١٥٣
 • مشاهده بیشتر
 • فصل ١٥٤ - پيگيري فعال سرطان پروستات
 • سوالات و پاسخنامه فصل ١٥٤
 • فصل ١٥٥ - جراحي راديكال پروستاتكتومي باز
 • سوالات و پاسخنامه فصل ١٥٥

این کتاب بر اساس CAMPBELL-WALSH 2021 ترجمه و خلاصه شده است. در این کتاب سعی شده است در اکثریت فصول، از الگوریتم‌ها، تصاویر و جداول مهم کتاب برای افزایش درک دستیاران از محتوای علمی کتاب استفاده گردد که هم مشکلات رایج در کتاب‌های ترجمه (ترجمه گنگ بعضی مطالب و عدم درک مناسب آنها) مرتفع شده و هم از نکات مهم و سوال خیز آنها برای استفاده هرچه بهتر دستیاران عزیز استفاده گردد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید