فصول منتخب عفونی مندل گروه C

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • فصل 103 - آرتریت عفونی مفاصل طبیعی
  • فصل 104 - استئومیلیت
  • فصل 105 - عفونت های مرتبط با پروتزهای ( Implant) ارتوپدی
  • فصل 249 - TB
  • فصل 286 - نماتودهای روده ای
  • فصل 287 - نماتودهای بافتی
  • فصل 288 - ترماتودها
  • 289 - سستودها

کتاب حاضر گزیدهای از مطالب مهم کتاب عفونی مندل 2020 میباشد.

لازم به ذکر است که این کتاب اعم مطالب مهم را دارا میباشد تا نیاز به رجوع به رفرنس انگلیسی

کمتر احساس شود. اگرچه بدلیل گسترده بودن مباحث عفونی این کتاب به هیچ عنوان نمیتواند

جایگزین رفرنس باشد و عزیزان علاقمند جهت فهم بهتر مطالب میتوانند به کتاب رفرنس مراجعه

کنند.

این ترجمه تقریبا قسمت اعظم مطالب سوال خیز در آزمونهای ارتقا و بورد را دارا میباشد و

مطالعهی دقیق آن حتی بدون مراجعه به رفرنس تا حد زیادی عزیزان را جهت پاسخگویی به سوالات

بورد و ارتقا آماده میسازد.

تمامی تغییرات کتاب مندل - 2020 نسبت به رفرنس سال 2015 در این کتاب اعمال شده است.

تمامی سوالات ارتقا و بورد مربوط به مباحث این کتاب در انتهای هر فصل آورده شده -

است و مطالعه این سوالات جهت تسلط یافتن بر مطلب ارائه شده الزامی میباشد و کمک

به خاطر سپردن مطالب میکند.

جهت آزمون شفاهی بورد مرور تمامی تصاویر کتاب مندل - 2020 و اسلایدهای Nejm

الزامی میباشد.

نظر به اینکه عمدهی تمرکز طراحین سوال روی موارد تشخیص و درمان بیماریها میباشد -

لذا جهت مرور سریع این کتاب در زمان نزدیک به امتحان تمرکز روی الگوریتمها و

جداول و تشخیص و درمان ارجح میباشد و موارد مقدمه و پاتوژنز جهت فهم بیشتر

مطالب میباشد اگر چه در بعضی از موارد در آنها سوال بیشتر طراحی میگردد.

مباحث عفونی بسیار مفصل و گسترده میباشند. امیدوارم که با مطالعه این مجموعه همکاران گرامی بتوانند

بهترین نتیجه را در آزمونهای ارتقا و بورد کسب نموده و در فهم بیشتر مطالب کمکی هرچند کوچک

رسانده باشم.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید