جلد 8 ارتوپدی: شکستگی های اطفال اندام فوقانی 2

کتاب جامع آمادگی آزمون ارتقاء و بورد تخصصی 1403
محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل 12 - ارزيابی آرنج آسیب ديده کودکان 11
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 12
 • فصل 13 شکستگی های سوپراکنديلار ديستال هومروس
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 13
 • فصل 14 - شکستگی های T-condylar ديستال هومروس
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 14
 • فصل 1۵ – در رفتگی های آرنج و شکستگی های مديال اپی کنديل هومروس
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 1۵
 • فصل 16 - شکستگی های کاپیتلوم و لترال کنديل ديستال هومروس
 • سوالات و پاسخنامه فصل 16
 • مشاهده بیشتر
 • فصل 17 - شکستگی فیزديستال هومروس اپی کنديل لترال و ساير شکستگی های نادر آرنج
 • سؤالات و پاسخنامه فصل17

کتابی که پیش روی شماست، حاصل ترجمه و تلخیص کتاب شکستگی های کودکان Rockwood and Wilkins ویرایش نهم ( ۲۰۲۰ ) می باشد. نگاهی به سوالات آزمون های ارتقا و بورد تخصصی اخیر حاکی از توجه روزافزون طراحان محترم به مبحث تروما و شکستگی ها با توجه به اهمیت آنها در مدیریت روزمره بیماران ترومایی است. متاسفانه مبحث ترومای اطفال علیرغم اهمیت آن در کتب موجود آمادگی آزمون های ارتقا و بورد تخصصی تا کنون مغفول مانده و تنها به خلاصه های ناکاملی از چند فصل اکتفا شده است. به علاوه پر واضح است که دانش ارتوپدی شکستگی های کودکان با بالغین کاملا متفاوت و دنیایی دیگر است و جدای از آمادگی برای امتحانات نباید از اهمیت فراگیری آن جهت ارتقای مدیریت و درمان شکستگی های کودکان در آینده غافل شد. لذا در این مجموعه جدید سعی ما بر این بوده است که ضمن تلخیص، شرح جامعی از مطالب کتاب با زبانی گویا و شمرده ارائه شود تا علاوه بر کمک به آمادگی برای امتحان به آموزش نسبتا کامل مبحث مربوطه کمک کند. در ضمن با توجه به اهمیت تصاویر در فهم و درک مطالب سعی شده که بدون مراعات حجم کتاب تصاویر اصلی و مهم کتاب آورده شود. هم چنین در پایان هر فصل سوالات مربوط به آن فصل در آزمون های ارتقا و بورد سالهای اخیر همراه با پاسخ تشریحی آنها آورده شده است.

ترجمه و تلخيص دكتر فرزاد وثوقي رتبه دوم آزمون بورد تخصصي ١٤٠١
دكتر محمدرضا رزاق اف رتبه نخست آزمون بورد تخصصي ١٤٠١ هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید