جلد 8 ارتوپدی: شکستگی های اطفال ، اندام فوقانی 2

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل 12 - ارزيابی آرنج آسیب ديده کودکان 11
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 12
 • فصل 13 شکستگیهای سوپراکنديلار ديستال هومروس
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 13
 • فصل 14 - شکستگیهای T-condylar ديستال هومروس
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 14
 • فصل 1۵ – در رفتگیهای آرنج و شکستگیهای مديال اپی کنديل هومروس
 • سؤالات و پاسخنامه فصل 1۵
 • فصل 16 - شکستگیهای کاپیتلوم و لترال کنديل ديستال هومروس
 • سوالات و پاسخنامه فصل 16
 • مشاهده بیشتر
 • فصل 17 - شکستگی فیزديستال هومروس اپی کنديل لترال و ساير شکستگیهای نادر آرنج
 • سؤالات و پاسخنامه فصل17

کتابی که پیش روی شماست، حاصل ترجمه و تلخیص کتاب شکستگی های کودکان Rockwood and Wilkins ویرایش نهم ) ۲۰۲۰ ( می باشد. نگاهی به سوالات آزمون های ارتقا و بورد تخصصی اخیر حاکی از توجه روزافزون طراحان محترم به مبحث تروما و شکستگی ها با توجه به اهمیت آنها در مدیریت روزمره بیماران ترومایی است. متاسفانه مبحث ترومای اطفال علیرغم اهمیت آن در کتب موجود آمادگی آزمون های ارتقا و بورد تخصصی تا کنون مغفول مانده و تنها به خلاصه های ناکاملی از چند فصل اکتفا شده است. به علاوه پر واضح است که دانش ارتوپدی شکستگی های کودکان با بالغین کاملا متفاوت و دنیایی دیگر است و جدای از آمادگی برای امتحانات نباید از اهمیت فراگیری آن جهت ارتقای مدیریت و درمان شکستگی های کودکان در آینده غافل شد. لذا در این مجموعه جدید سعی ما بر این بوده است که ضمن تلخیص، شرح جامعی از مطالب کتاب با زبانی گویا و شمرده ارائه شود تا علاوه بر کمک به آمادگی برای امتحان به آموزش نسبتا کامل مبحث مربوطه کمک کند. در ضمن با توجه به اهمیت تصاویر در فهم و درک مطالب سعی شده که بدون مراعات حجم کتاب تصاویر اصلی و مهم کتاب آورده شود. هم چنین در پایان هر فصل سوالات مربوط به آن فصل در آزمون های ارتقا و بورد سالهای اخیر تا سال ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی آنها آورده شده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید