بانک سوالات پزشکی هسته ای (برانوالد)

کتاب جامع آمادگی آزمون ارتقاء و بورد تخصصی 1403
محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : کاردیا
 • مولف : دکتر محمدجواد یاسمی
 • سبك : سوالات
 • شيوه بيان مطالب : مفهومی و روان
 • توضيح نموداري : دارد
 • قطع : وزیری
 • شابك : 978-622-8243-38-2
 • تعداد صفحه : 436
 • سال انتشار : 1402
 • نوبت انتشار : اول
 • Principles of Myocardial Blood Flow Quantification With SPECT and PET Imaging فصل 3 -
 • Radiopharmaceuticals for Clinical SPECT and PET and Imaging Protocolsفصل 4-
 • Recognizing and Preventing Artifacts With SPECT and PET Imagingفصل 5-
 • Approaches to Minimize Patient Dose in Nuclear Cardiologyفصل 6-
 • Patients With New-Onset Stable Chest Pain Syndromesفصل 7-
 • Applications of Nuclear Cardiology in Known Stable Coronary Artery Diseaseفصل 8-
 • Patient With Prior Revascularizationفصل 9-
 • Preoperative Risk Evaluation: When and How?فصل 10-
 • Imaging in Patients With Acute Chest Pain in the Emergency Departmentفصل 11-
 • Assessing the Biology of High-Risk Plaque Features With Molecular Imagingفصل 12-
 • مشاهده بیشتر
 • Patients With Suspected Coronary Microvascular Dysfunctionفصل 13-
 • Patient With Cardiometabolic Diseaseفصل 14-
 • Patient With Chronic Kidney Diseaseفصل 15-
 • Women With Suspected Ischemic Heart Diseaseفصل 16-
 • Key Concepts in Risk Stratification and Cost-Effectiveness Using Nuclear فصل 17- ..
 • The Patient With New-Onset Heart Failureفصل 18-
 • Metabolic Remodeling in Heart Failureفصل 19-
 • Patient With Ischemic Heart Failureفصل 20-
 • Screening for Transplant Vasculopathyفصل 22-
 • Patient With Known or Suspected Cardiac Sarcoidosisفصل 23-
 • Patients With Known or Suspected Amyloidosisفصل 24-
 • Patients Undergoing Cancer Treatmentفصل 25-
 • Molecular Imaging of Myocardial Infarction and Remodelingفصل 26-
 • Patient With Mechanical Dyssynchronyفصل 27-
 • Aortic Stenosis and Bioprosthetic Valve Degenerationفصل 28-
 • Infective Endocarditisفصل 29-
 • سوالات نوار قلب و یادگیری تریتوری‌های عروقی

مجموعه سوالات ارتقا و بورد و تالیفی جهت آمادگی آزمونهای 1403

مجموعه تستهای خط به خط فصول رفرنس برانوالد

Nuclear Cardiology and Multimodal Cardiovascular Imaging: A Companion to Braunwald's Heart Disease 1st Edition. Marcelo Fernando Di Carli, 2022

گردآوری و پاسخگویی به سوالات توسط  دکتر  محمد جواد یاسمی رتبه نخست آزمون بورد تخصصی 1402 کشور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید