بانک سوالات پزشکی هسته ای (مقالات)

کتاب جامع آمادگی آزمون ارتقاء و بورد تخصصی 1403
محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : کاردیا
 • مولف : دکتر محمدجواد یاسمی
 • سبك : سوالات
 • شيوه بيان مطالب : مفهومی و روان
 • توضيح نموداري : دارد
 • قطع : وزیری
 • شابك : 978-622-8243-39-9
 • تعداد صفحه : ٢٧٦
 • سال انتشار : 1402
 • نوبت انتشار : اول
 • Nuclear Medicine in Pediatric Nephro -Urology: An Overview
 • Artifacts and Incidental Findings Encounteredon Dual-Energy X-Ray Absorptiometry: Atlas and Analysis
 • Pitfalls and Limitations of Radionuclide Imaging in Endocrinology
 • Adverse Events of Diagnostic Radiopharmaceuticals: A Systematic Review
 • Imaging of Pheochromocytoma and Paraganglioma
 • Systemic Radiopharmaceutical Therapy of Pheochromocytoma and Paraganglioma
 • MANAGEMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER: THE STANDARD OF CARE
 • Imaging in Renal Transplants: An Update
 • Prevention and Management of Hormonal Crisis during Theragnosis with LU-DOTA-TATE in
 • Neuroendocrine Tumors. A Systematic Review and Approach Proposal
 • مشاهده بیشتر
 • PET/CT Variants and Pitfalls in Head and Neck Cancers Including Thyroid Cancer
 • PET/CT Variants and Pitfalls in Lung Cancer and Mesothelioma
 • PET/CT Variants and Pitfalls in Breast Cancers
 • Variants and Pitfalls in PET/CT Imaging of Gastrointestinal Cancers
 • PET/CT Variants and Pitfalls in Liver, Biliary Tract, Gallbladder and Pancreas
 • Variants and Pitfalls of PET/CT in Neuroendocrine Tumors
 • FDG-PET/CT Variants and Pitfalls in Haematological Malignancies
 • PET/CT Normal Variants and Pitfalls in Pediatric Disorders
 • PET/CT Variants and Pitfalls in Bone and Soft Tissue Sarcoma
 • PET/CT Variants and Pitfalls in Gynecological Cancers
 • PET/CT Limitations and Pitfalls in Urogenital Cancers
 • PET/CT Variants and Pitfalls in Prostate Cancer: What You Might See on PET and Should Never Forget
 • Limitations and Pitfalls of FDG-PET/CT in Infection and Inflammation
 • Pitfalls on PET/CT Due to Artifacts and Instrumentation

مجموعه سوالات ارتقا و بورد و تالیفی جهت آمادگی آزمونهای 1403

گردآوری و پاسخگویی به سوالات توسط  دکتر  محمد جواد یاسمی رتبه نخست آزمون بورد تخصصی 1402 کشور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید