کتاب آسکی در رشته داخلی (ریه)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • CXR فصل 1: تفسیر
  • فصل ۲: تفسیر سی تی اسکن ریه
  • فصل 3: تفسیر اسپیرومتری
  • سوالات و پاسخنامه فصل تفسیر اسپیرومتری
  • ABG فصل ۴ تفسیر
  • ABG سوالات و پاسخنامه فصل تفسیر


کتاب آسکی در رشته ی داخلی (ریه)، مناسب آزمون های تخصصی

براساس آخرین تغییرات اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


گردآوری توسط دکتر میلاد نصراله زاده خاکیانی، نفر اول آزمون آسکی بورد فوق تخصصی ریه سال 1402 و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی

دکتر محسن صادقی، نفر اول آزمون آسکی بورد فوق تخصصی ریه سال 1401 و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مسیح دانشوری

با مقدمه ای از استاد اسماعیل ایدنی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مسیح دانشوری


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید