جلد 4 رادیوآنکولوژی: رادیوآنکولوژی مردان

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • فصل ۴۴ کانسر مثانه، حالب و لگنچهی کلیه
  • سوالات و پاسخنامه فصل ۴۴
  • فصل ۴۵ کانسر پروستات
  • سوالات و پاسخنامه فصل ۴۵
  • فصل ۴7 کانسر تستیس
  • سوالات و پاسخنامه فصل ۴7
  • (Non–small-cell( فصل 3۰ کانسر ریه
  • و تومورهای نوروآندوکرین( SCLC( فصل 31 کانسر ریه
  • سوالات و پاسخنامه فصل 3

ترجمه و تلخیص توسط دکتر حمید قهرمانی و دکتر سوسن عندلیبی

ویژه متخصصین و رزیدنتهای رادیوآنکولوژی

درسنامه به همراه پاسخ تشریحی آزمونهای ارتقا و بورد سال 1۴۰۲

برگرفته از کتاب Cancer Principles & Practie of Oncology / Vincent T.Devita /Lippincott / 2023

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید