جلد 4 نورولوژی: بیماری های حرکتی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل ۴ آدامز / فصل 13 مریت: کلیات بیماریهای حرکتی
 • فصل ۴ آدامز / فصل 8۴ مریت: کره
 • فصل ۴ آدامز: آتتوز
 • فصل ۴ آدامز: بالیسم
 • فصل ۴ آدامز / فصل 7۹ مریت: دیستونی
 • فصل ۴ آدامز / فصل 7۶ مریت: ترمور
 • فصل ۴ آدامز: آستریکسی
 • فصل ۴ آدامز / فصل 81 مریت: میوکلونوس
 • Drug induced tardive dyskinesia and other : فصل ۴ آدامز / فصل 83 مریت
 • Neuroleptic-Induced syndrome
 • مشاهده بیشتر
 • فصل ۴ آدامز / فصل 77 مریت: تیک و سندرم تورت
 • Akathisia : فصل ۴ آدامز
 • سؤالات و پاسخنامه ارتقا و بورد


خلاصه درس بههمراه مجموعه سؤالات آزمون ارتقاء و بورد 1401 و 1402

ترجمه وتلخیص توسط دکتر محمدامین نجفی رتبه برتر آزمون بورد تخصصی نورولوژی 1402 و دکتر محسن خردمند بورد تخصصی نورولوژی 1402


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید