جلد 5 ارتوپدی : شکستگی های اندام فوقانی 1

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • SC - AC joint injury ـ فصل 31
 • سوالات و پاسخنامه فصل 31
 • Scapula Fracture- فصل 32
 • سوالات و پاسخنامه فصل 32
 • Clavicle Fracture فصل 33
 • سوالات و پاسخنامه فصل 33
 • Glenohomeral instability فصل 34
 • سوالات و پاسخنامه فصل 34
 • Proximal Homerus Fracture فصل 35
 • سوالات و پاسخنامه فصل 35
 • مشاهده بیشتر
 • Shaft Homerus Fracture فصل 36
 • سوالات و پاسخنامه فصل 35
 • Distal Homerus Fracture- فصل 38
 • سوالات و پاسخنامه فصل 38

درسنامه ها ترجمه مفهومی و روان برگرفته از رفرنس ROCKWOOD 2020 . که حاوی سوالات بورد و ارتقاء ده سال اخیر تا سال 1401 به همراه اطلس تمام رنگی می باشد ، به همراه فایل الکترونیک رایگان کتب در اپلیکیشن رزیدنت یار .

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید