جلد 10 رادیوآنکولوژی: فصول منتخب پرز 1 در رادیوآنکولوژی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • فصل ۴۲ - گوش
  • )NPC) فصل ۴۴ - نازوفارنکس
  • ) فصل ۴۶ - غدد بزاقی ) 1
  • هایپوفارنکس( ( Hypopharynx - فصل ۴۹
  • فصل ۵۰ - کنسر لارنکس


تاب جامع آمادگی آزمون ارتقاء و بورد 1403

ترجمه و تلخیص توسط دکتر سارا شمسی دارای بورد تخصصی، دکتر منیره جلوداری بورد تخصصی و دکتر زینب عادل پور دارای بورد تخصصی


برگرفته از کتاب ک Perez & Brady’s (2019) Principles and Practice of Radiation Oncology

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید