جلد 14 رادیوآنکولوژی: مرور سریع بر فیزیک رادیوتراپی خان

خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد سالهای گذشته تا سال 1402
محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل 1 - ساختار ماده
 • فصل 2 - تبدیلات هسته ای
 • فصل 3 - تولید پرتوهای ایکس
 • فصل 4 - ژنراتورهای پرتوی بالینی
 • فصل 5 - برهمکنشهای تابش یونیزان
 • فصل 6 - اندازهگیری تابشهای یونیزان
 • فصل 7 - کیفیت پرتوهای X
 • فصل 8 - اندازهگیری دوز جذبی
 • فصل 9 - توزیع دوز و تجزیه و تحلیل پراکندگی
 • فصل 10 - سیستم محاسبات دوزیمتری
 • مشاهده بیشتر
 • فصل 11 - طراحی درمان I: توزیع های ایزودوز
 • فصل 12 - طراحی درمان II: اکتساب دادههای بیمار، تأیید درمان و اصلاحات ناهمگنی
 • فصل 13 - طراحی درمان III : شکل دادن میدان، دوز پوست و جداسازی میدانها
 • فصل 14 - پرتودرمانی با الکترون
 • فصل 15 - براکی تراپی با دوز پایین )LDR( قوانین کاشت و مشخصات دوز
 • فصل 16 - محافظت در برابر اشعه
 • فصل 17 - تضمین کیفیت
 • فصل 18 - تابش کل بدن ) TBI)
 • فصل 19 - پرتو درمانی سه بعدی تطبیقی
 • فصل 20 - پرتو درمانی با شدت تعدیل شده IMRT
 • فصل 21 - پرتودرمانی استریوتاکتیک و رادیوسرجری
 • فصل 22 - پرتو درمانی استریوتاکتیک بدن (SBRT)
 • فصل 23 - براکی تراپی با دوز بالا (HDR)
 • فصل 24 - کاشت پروستات: تکنیک، دوزیمتری و برنامهریزی درمانی
 • فصل 25 - براکی تراپی داخل عروقی
 • فصل 26 - پرتودرمانی با هدایت تصویر ) IGRT)
 • فصل 27 - پرتودرمانی با پروتون
 • فصل 28 - طراحی درمان دانش بنیان

خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد سالهای گذشته تا سال 1402

ترجمه و گردآوری توسط دکترحمید قهرمانی و دکتریداله قربانی

برگرفته از کتاب The Physics of Radiation Therapy / Faiz Khan / Lippincott / 2020


جدیدترین ویرایش همراه با سوالات سالهای قبل با پاسخ تشریحی
ویژه متخصصین و رزیدنت های رادیوانکولوژی و رشته های فیزیک پزشکی ، مهندسی پرتو پزشکی و کارشناسان پرتودرمانی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید