جلد 21 روانپزشکی: تشخیص و معاینه تاسمن

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • فصل 1 : شنیدن از بیمار
  • فصل ۲: رابطه پزشک بیمار
  • فصل 3: مصاحبه روانپزشکی: محیط و تکنیک
  • فصل ۴: زمینهی فرهنگی در ارزیابی بالینی
  • فصل ۵ : اخلاق حرفهای و مرزها

ترجمه و تلخیص توسط دکتر ملیکا فرقانی رامندی، رتبه بورد 5 درصد روانپزشکی با همکاری دکتر مهسا ناصری، متخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران


برگرفته از کتاب Tasman A, Kay J, Lieberman JA, First MB, Riba MB. Psychiatry. 4th edition. 2015.


مناسب آزمون های ارتقا و بورد تخصصی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید